MENÜ
Sepetiniz

Ön Bilgilendirme Formu

 

                         Ön Bilgilendirme Formu

1.KONU
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu
www.twocowboys.coadlıinternet sitesinden ürün/ürünler satın alacak kişi (“ALICI”) ile internet sitesinden verilen siparişin tedarik ve tesliminden sorumlu ANIL ÇETİN(“SATICI”) arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin tüketicilerin, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesinden ibarettir.

2. SATICI BİLGİLERİ
Unvanı: ANIL ÇETİN

Adresi: Aksoy Mah. Yalı Bulvarı No:386/2 Karşıyaka İZMİR

Esnaf ve Sanatkar Sicil No: 480427
Müşteri Hizmetleri Tel: 05422692697-02323322262

E-posta: info@twocowboys.co

3. ALICI BİLGİLERİ
Ad Soyad: [fatura-isim]
Adresi: [fatura-adres]
Tel: [telefon]
E-posta: [eposta]

4. SİPARİŞE KONU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE SATIŞ BİLGİLERİ
[urun-listesi]
Kargo Tutarı: [kargo-tutar]
İndirim Tutarı:
Toplam: [toplam-tutar]
Sipariş Numarası: #[order_id]
Ödeme Şekli: [odeme-yontemi]
Teslimat Adresi: [fatura-adres]
Fatura Adresi: [fatura-adres]

5. CAYMA HAKKI
5.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar kanuni istisnalar hariç olmak üzere SATICI’ya aittir.
5.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile SATICI’nın 2. maddede belirtilen ilgili adreslerine yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.
5.3. Cayma hakkının kullanılması halinde,
a. Kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası,
b. İade formu veya cayma beyanı,
c. İade edilecek ürünün eksiksiz ve hasarsız hali
mesafeli satış sözleşmesinde detaylandırılan usulde ALICI tarafından SATICI’ya teslim edilmelidir.
5.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde varsa malın ALICI’ya teslim masrafları dahil tahsil edilen toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunulmazsa, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI’ya kendisine ilk teslimatı gerçekleştiren kargo/nakliyat şirketi vasıtasıyla geri göndermek zorundadır.
5.5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
İadeler mutlak surette orijinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. Ambalajı deforme olmuş, tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Ürünün zayii olduğu hallerde cayma hakkı kullanılamaz.
5.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
5.7. ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrası uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.
5.8. SATICI, ALICI’nın kampanya konusu siparişten herhangi bir ürünü cayma hakkı kapsamında iade etmek istemesi durumunda sepete indirim tutarı olarak yansıtılan miktarı iade edilen ürün bedelinden mahsup ederek iade ödemesi yapacaktır.

6. TESLİMAT
6.1. Sipariş tüketicinin kendisinin seçtiği SATICI ile anlaşmalı kargo/nakliyat şirketi aracılığı ile, ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. SATICI, siparişin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sipariş konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Şüpheye mahal vermemek adına, Havale/EFT yolu ile gerçekleştirilen satışlarda siparişin SATICI’ya ulaştığı tarih, ödemenin yapıldığı tarih olarak esas alınacaktır.Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
6.2. Ürünlerin teslimatı anında ALICI’nın adresinde bulunmaması veya adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. ALICI adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo/nakliyat firması ile irtibata geçip siparişin sevkiyatını takip etmek ve düzenlemek sorumluluğundadır.
6.3.Teslimat ücreti kural olarak SATICI’ya aittir. AncakSATICI satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtabilir.

7. GENEL HÜKÜMLER
7.1. Sipariş konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo/nakliyat firması tarafından teslim edilir.
7.2.ALICI, ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan/kuryeden kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.
7.3. ALICI, SATICI tarafından sunulan ürün/ürünlere ilişkin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, cayma hakkı, iade ve teslimatına ilişkin bilgileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu ön bilgilendirme formunda yer alan her türlü bilgiyi okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.
7.4. ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylamasını takiben sitedeki “Siparişi Onayla” butonunu tıklamakla seçtiği ürüne ilişkin ödeme yükümlülüğü altına girdiğini kabul eder.

8. ŞİKAYETLER/TALEPLER ve YETKİLİ MAHKEME
ALICI, şikâyet ve talepleri konusunda öncelikle 2. maddede yer alan adres ve iletişim kanallarından SATICI ile doğrudan irtibata geçebilir.
Ayrıca ALICI söz konusu talep ve şikayetlerini, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine yapabilir.
2022 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda tutar bilgileri:
a. 10.280 (on bin iki yüz seksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
b. Büyükşehir statüsünde olan illerde 10.280 (on bin iki yüz seksen) Türk Lirası ile 15.430 (on beş bin dört yüz otuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
c. Büyükşehir statüsü olmayan illerde 15.430 (on beş bin dört yüz otuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280 (on bin iki yüz seksen) Türk Lirası ile 15.430 (on beş bin dört yüz otuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri yetkili olacaktır.
Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamamaktadır.

9. İSTİSNA

İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece alıcının Tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; alıcının 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir.

 

Çerez Politikası
Sistemimize temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlermizi kolay kullanabilmesi için çerezler kullanıyoruz. Kabul Et'e tıklayarak reklamlar ve analiz için bu çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Çerez Politikamıza linkten ulaşabilirsiniz